Felhasználási feltételek

Köszönjük, hogy meglátogatta ezt a weboldalt, reméljük elnyeri tetszését.

A weboldal használatára az alábbi feltételek érvényesek:

 

Elfogadható használat

Kedve szerint fedezze fel a weboldalt és, ahol ez lehetséges, tegyen fel különféle anyagokat és járuljon hozzá a weboldalhoz kérdésekkel, posztokkal és multimédiás tartalommal (pl. képekkel és videókkal).

Ennek során, kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal használata és a beküldött anyagok a legkisebb mértékben sem lehetnek jogellenesek vagy sértők. Kérjük, a használat során:

(a) ne sértse meg más személyiségi jogait;

(b) ne sértsen meg semmilyen szellemi tulajdonhoz fűződő jogot;

(c) ne tegyen becsületsértő, pornográfiára utaló, rasszista vagy idegengyűlölő természetű, gyűlöletet keltő, erőszakra vagy rendzavarásra felbujtó kijelentéseket;

(d) ne töltsön fel vírust tartalmazó vagy esetlegesen biztonsági problémákat eredményező fájlokat; és

(e) semmilyen egyéb módon ne veszélyeztesse a weboldal sértetlenségét.

Tájékoztatjuk, hogy a jogellenesnek vagy sértőnek tartott tartalmat a weboldalról eltávolíthatjuk.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az Agrárminisztérium (továbbiakban: Adatkezelő) az oldal felhasználóinak, látogatóinak személyes adatait tiszteletben tartja.

2. Adatkezelő megnevezése:
Név: Agrárminisztérium – Hungarikum Főosztály
Székhely és levelezési cím: 1392 Budapest, Pf.: 279
Telefonszám: +36-1-795-6846
Email cím: [email protected]

3. Az Adatkezelő köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok betartására, különösen:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt,
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Info tv.)
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt,
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt.

4. A kezelt személyek adatok köre:

Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy a Felhasználó alábbi adatait kezeli:
- e-mail cím.

5. Az Adatkezelő a felhasználó által megadott adatait a hatályos jogszabályokban meghatározott adatkezelési elvek szerint kezeli, amíg felhasználó vissza nem vonja hozzájárulását és kéri adatainak nyilvántartásból való törlését. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

6. Az Adatkezelő tájékoztatja a honlap Felhasználóit, hogy a http://www.hungarikum.hu egy vagy több cookie-t használ, melyek révén a felhasználó böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie-k elhelyezése nem tartalmaz vírust és nem okoz kárt a felhasználó számítógépén, illetve a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak.

7. Az Adatkezelő az ügyfél adatait harmadik félnek vagy a hatóságoknak kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel.

8. Az Adatkezelő adatokat meglévő szolgáltatásai biztosításának fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint az oldal működtetéséből adódó meghatározott célok érdekében kezel.

9. Az Adatkezelő internetes oldala bármilyen adat megadása nélkül is látogatható.

10. Az adatkezelésre a www.hungarikum.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, mely tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

11. A rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, illetve a felhasználók jogainak védelme. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban meghatározott céloktól eltérően nem használja fel.

12. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

13. A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni, bármikor módosíthatja azokat, továbbá adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonni alábbi elérhetőségen:

Levelezési cím: Agrárminisztérium
Hungarikum Főosztály - 1392 Budapest, Pf.: 279
Email: [email protected]

14. Az adatokat az Adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé.

15. A felhasználó az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

16. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

17. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.hungarikum.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Budapest, 2019. február 01.

 

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A honlapon szolgáltatott tartalom

A weboldalon publikált anyagokhoz (pl. szövegekhez és képekhez) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja az Agrárminisztérium, illetve a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

A Felhasználó jogosult a weboldal tartalmából készült kivonatokat magáncélra (azaz nem kereskedelmi felhasználás céljából) sokszorosítani. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja és tekintetbe veszi a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, köztük az egyes tartalmakhoz kapcsolódóan feltüntetett szerzői jogokra vonatkozó nyilatkozatot.

 

A Felhasználók által szolgáltatott tartalom

A Felhasználó kijelenti, hogy a weboldalra általa feltett tartalomnak a szerzője vagy rendelkezik a tartalomra vonatkozó jogokkal (azaz a jogosulttól engedélyt kapott a tartalom megosztására) és a tartalmat (pl. képek, videók, zene) weboldalon megoszthatja.

A Felhasználó belegyezik, hogy az általa feltöltött tartalom nem bizalmasan lesz kezelve, valamint hozzájárul ahhoz, hogy arra vonatkozóan jogdíjmentes, időbeli korlátozás nélkül, az egész világra kiterjedő felhasználási jogot nyújt az Agrárminisztérium számára (így különösen a tartalom közzétételére, sokszorosítására, továbbítására, nyilvánosságra hozására vagy sugárzására).

Tájékoztatjuk, hogy az Agrárminisztérium saját belátása szerint dönthet a tartalom felhasználásáról, valamint lehetséges, hogy az Agrárminisztérium már fejlesztett vagy más forrásokból beszerzett hasonló tartalmat, mely esetben a tartalmat illető szellemi tulajdonhoz fűződő jogok az Agrárminisztériumot, illetve a vonatkozó jogosultat illetik.

 

Felelősség

Az Agrárminisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon található anyagok pontosságát és elkerülje a zavarokat. Az Agrárminisztérium nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, zavarból, az oldal elérhetetlenségéből vagy egyéb eseményből eredő közvetlen (pl. számítógép meghibásodása) vagy közvetett (pl. elmaradt haszon) károkért. A Felhasználó vállalja, hogy a weboldalon található anyagokat kizárólag saját felelősségére használja.

A weboldal a tulajdonos weboldalán kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az Agrárminisztériumnak nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. Így a legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, illetve ismerje azok esetleges módosításait.

Amennyiben a Felhasználó külső weboldalt üzemeltet és a jelen weboldalhoz kíván hivatkozást létrehozni, az Agrárminisztérium ezt nem kifogásolja feltéve, hogy a Felhasználó a jelen weboldal pontos nyitóoldali URL-jét adja meg (pl. mélylinkek használata nem megengedett) és semmilyen módon nem keltheti azt a látszatot, hogy az Agrárminisztérium támogatná vagy hozzá kapcsolódna. A „framing“ vagy hasonló megoldások alkalmazása tilos, és a Felhasználó köteles gondoskodni róla, hogy a weboldalra mutató hivatkozás új ablakban nyíljon meg.

ha érdeklik a legfrissebb híreink,
iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kép CAPTCHA
Támogatóink: